Savremeni pristup lečenja pacijenata u koronarnoj jedinici

04.11.2016.godine
Hotel Falkensteiner
Bulevar Vojvode Mišića 10K, 11000 Beograd

PROGRAM SASTANKA „Savremeni pristup lečenja pacijenata u koronarnoj jedinici“
11:00 – 11:15 – Registracija učesnika

11:15 – 11:30 – Promocija filma UKJS i kampanje „Šta čekaš? Da stane? Doživi život“ – prof.dr Goran Davidović, prof.dr Aleksandar Nešković, prof.dr Biljana Putniković, prof.dr Zorana Vasiljević, doc.dr Milovan Petrović.
Udruženja i institucije koja su podržala kampanju „Doživi život“: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“; Udruženje koronarnih jedinica Srbije; Udruženje kardiologa Srbije; Akademski medicinski edukacioni centar (AMEC); Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
Sesija I – Akutni infarkt miokarda bez aterotromboze koronarne arterije
Moderatori: prof.dr Svetlana Apostolović; prof.dr Zorana Vasiljević; prof.dr Goran Davidović

11:30 – 11:45 – Kada je lakše teže – Infarkt miokarda bez aterotromboze koronarne arterije
Prof.dr Svetlana Apostolović, Klinički centar Niš

11:45 – 12:00 – Povišen nivo troponina – put od diferencijalne dijagnoze do infarkta miokarda
Prof.dr Goran Davidović, Klinički centar Kragujevac

12:00 – 12:15 – Kada mozak napadne srce – nekroza miokarda u cerebrovaskularnom inzultu
Prof.dr Violeta Irić-Ćupić, Klinički centar Kragujevac

12:15 – 12:30 – Koronarni vazospazam: uzroci i dileme – infarkt miokarda uzrokovan vazospazmom
Ass.dr Sonja Šalinger-Martinović, Klinički centar Niš

12:30 – 12:45 – Akutni koronarni sindrom ili bolest sa 1000 lica
Dr Milana Jaraković, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

12:45 – 13:00 – diskusija

13:00 – 13:15 – Kafe pauza

Sesija II – ECMO u koronarnoj jedinici – poslednja šansa kritično obolelih
Moderatori: prof.dr Aleksandar Nešković; doc.dr Milovan Petrović; dr Saša Borović;

13:15 – 13:30 – Kardiogeni šok – jedno ime za širok spektar stanja
Doc.dr Milovan Petrović, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

13:30 – 13:45 – Kratkotrajna, perkutana, mehanička potpora cirkulaciji – šta je na polici?
Dr Saša Borović, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

13:45 – 14:00 – ECMO saved my patient
Prof.dr Marko Noč, Univerzitetski klinički centar Ljubljane

14:00 – 14:15 – Ablacija hemodinamski nestabilnih VT-a – lakše je uz ECMO
Dr Dejan Vukajlović, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

14:15 – 14:30 – Akutna dekompenzacija hronične srčane slabosti – ECMO trenutak do transplantacije / LVADa
Dr Milica Terzić, Klinički centar Srbije

14:30 – 14:45 – diskusija

14:45 – 15:15 – Sesija III – Okrugli sto: Registar za akutni koronarni sindrom – konačni dogovor, potreba i obaveza!
Učesnici: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“; Udruženje koronarnih jedinica Srbije i načelnici koronarnih jedinica; Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd; Klinički centar Srbije, Vojnomedicinska akademija, KBC Zemun, KBC Bežanijska kosa, KBC Zvezdara; Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Klinički centar Kragujevac; Klinički centar Niš, Institut Niška banja, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

15:15 – 16:00 – Ručak

Dodela tehničke opreme koronarnim jedinicama od strane UKJS

About the Author :

Leave a Comment