Nominovani kandidati za rukovodstvo Udruženja koronarnih jedinica Srbije 2018

Komitet za nominaciju za izbore za rukovodstvo Udruženja koronarnih jedinica Srbije 2018. godine u sastavu:

 1. prof. dr Goran Davidović
 2. prof. dr Milovan Petrović
 3. prof. dr Biljana Putniković
 4. doc. dr Nenad Ratković i
 5. dr Vanja Balšić

je većinom glasanja doneo odluku o prihvatanju nominacija sledećih kandidata:

 • Za mesto predsednika UKJS u mandatu 2021/2022. su se prijavila 2 kandidata:
 1. asist. dr.sci.med. dr Marija Zdravković (CV) i
 2. dr Ljiljana Vušović-Arsenijević (CV)
  (bira se 1 kandidat).

Za mesto sekretara UKJS u mandatu 2019/2020. se prijavio 1 kandidat:

 1. asist. dr. sci. med. dr Mila Kovačević (CV)
  (bira se 1 kandidat).
 • Za mesto članova UO UKJS u mandatu 2019/2020. se prijavilo 6 kandidata:
 1. asist. dr Tanja Popov (CV),
 2. mr. sci. med. dr Marija Mirković (CV),
 3. mr. sci. med. dr Vanja Balšić (CV),
 4. dr Nemanja Đenić (CV),
 5. dr Mladen Tasić (CV) i
 6. dr Stefan Simović (CV)
  (biraju se 3 kandidata).

Glasanje će biti omogućeno od 15. decembra i trajaće 7 dana.

Svi aktivni članovi Udruženja glasaće sa svojih email adresa i to samo jedanput.

About the Author :

Leave a Comment