Astra Zeneca u kampanji obeležavanja evropske nedelje srčane slabosti

U sklopu obeležavanja evropske nedelje srčane slabosti, Astra Zeneca kao kompanija koja stavlja brigu o pacijentima na prvo mesto, želi da podrži kampanju i podigne nivo znanja i svesti o srčanoj slabosti, kako među stručnom tako i među opštom javnošću.

Kao prilog kampanji napravljena su tri video priloga namenjena opštoj, kao i stručnoj javnosti.

About the Author :

Leave a Comment