Savremeni pristup lečenja pacijenata u koronarnoj jedinici

04.11.2016.godine
Hotel Falkensteiner
Bulevar Vojvode Mišića 10K, 11000 Beograd

PROGRAM SASTANKA „Savremeni pristup lečenja pacijenata u koronarnoj jedinici“
11:00 – 11:15 – Registracija učesnika

11:15 – 11:30 – Promocija filma UKJS i kampanje „Šta čekaš? Da stane? Doživi život“ – prof.dr Goran Davidović, prof.dr Aleksandar Nešković,