Prezentacije koronarnih jedinica u Republici Srbiji, po gradovima. Kliknite na naziv koronarne jedinice, kako biste dobili više informacija.

U okviru „Zdravstveni Centar – Arandjelovac“, nalazi se i radi „Opšta Bolnica“ Aranđelovac. Kao jedna od radnih jedinica ( odeljenja ),  je Interno odeljenje koje u svom sastavu sadrži između ostalih specijalističkih grana i Koronarnu jedinicu.

Koronarna jedinica je počela sa radom 25.08.2006. godine, koja je napravljena nešto od donacija privatnih preduzetnika, a nešto iz sopstvenih sredstava.

Koronarna jedinica je opremljena sa 4 električna kreveta sa mogućnostima rada bez električne struje, odnosno na baterije i sa mogućnostima podešavanjima  komandi. Uz el. krevete  imamo Centralni monitoring, koji u svom sastavu ima 4 pacijent monitora.

Ostala oprema koju posedujemo je:

 • kiseonička terapija pored svakog kreveta
 • infuzomati
 • tenziometri
 • aspiratori
 • EKG aparati
 • defibrilatori

Statistički podaci

  2012 2013
Ukupno lečeno u K.J. 372 pacijenta 167 pacijenta (do Maja )
AIM 134 45
STEMI 59 28
STEMI lečeni(ppci) 45 31
STEMI(exitus) 10 3
NSTEMI 44 11
Trombocitoza 2 0

Opšta bolnica Arandjelovac, Mišarska b.b., Arandjelovac

Uz svu tehničku opremu , imamo i edukovan stručni kadar a to su :

 • Dr. Gordana Stojanović
 • Dr. Dragana Simić-Mrlješ
 • Dr. Slavica Manojlović
 • Dr. Julija Kovačević
 • Dr. Mirko Milićević
 • Dr. Ivana Tošić
 • Dr. Ana Arsenijević-Plećević
 • Dr. Jelena Prodanović
 • Dr. Nataša Živanović
 • Dr. Vladimir Komatina

Medicinski tehničari:

 • Dragica Paunović
 • Jelena Doganjić
 • Slavica Živković
 • Bojana Stanić
 • Slavica Bošković
 • Katarina Milošević

Služba kardiologije KBC Zemun se sastoji iz odseka kliničke kardiologije, srčane insuficijencije, koronarne jedinice, interventne kardiologije i laboratorije za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku. Koronarna jedinica je opremljena za invazivni hemodinamski monitoring i lečenje najkompleksnijih kardioloških bolesnika (respiratori, intraaortna balon pumpa). Interventna kardiologija je organizovana za 24-časovno hitno zbrinjavanje bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i pokriva kompletan spektar elektivnih perkutanih koronarnih intervencija. U okviru odseka neinvazivne kardiološke dijagnostike rade se transtorakalna i transezofagealna ehokardiografija, farmakološki i ergometrijski stress-eho testovi, off-line Q analiza globalne i regionalne kinetike miokarda, klasični ergometrijski testovi, ergospirometrijski testovi, EKG-Holter monitoring i Holter monitoring krvnog pritiska.

STATISTIČKI PODACI

– 2012. godine u Koronarnoj jedinici KBC Zemun lečeno je 1219 pacijenata

– Akutnih koronarnih sindroma: 934 (STEMI 565 , NSTEMI 180, NAP 189)

– Ostalih urgentnih stanja: 285

 

LEKARI KORONARNE JEDINICE
– dr M. Panić, šef KJ
– dr P.Miličević

KBC Zvezdara je nastala 1936. kao zadužbina NIkole Spasića i bila je namenjena lečenju gradske sirotinje grada Beograda. Tada je imala samo 100 postelja internog odeljenja.

Kardiologija KBC Zvezdara je sada tercijerna ustanova koja ima 60 postelja u sklopu koje je i Koronarna jedinica sa 13 bolesničkih postelja. Načelnik Kardiologije je Prof dr Aleksandra Arandjelović, a šef KJ je Doc dr Nataša Marković Nikolić.

Koronarna jedinica KBC Zvezdara je formirana 1989.god. Prvi šef Koronarne jedinice bila je Prim dr Vera Ristić, a potom su Koronarnom jedinicom rukovodili: Prim dr Aco Zorić, Doc dr Nebojša Despotović i dr Dejan Kordić.

D.Tucovica 161

11000 Beograd, Srbija

Tim lekara i sestara KJ je dobro uigrana ekipa koja ima odličnu medjusobnu komunikaciju i saradnju.

U lekarskom timu nalazi se 3 specijalista, 3 specijalizanta i 2 volontera- magistranta. Sestrinski tim čini 16 sestara od kojih njih 5 imaju završenu višu medicinsku školu. Glavna sestra KJ je Marina Djordjević, vms.

Ekipa Koronarne jedinica KBC Zvezdara u potpunosti je obučena za dijagnostikovanje i lečenje akutnog koronarnog sindroma, malignih poremećaja ritma, i svih hitnih kardioloških oboljenja kao i kardiopulmonalnu reanimaciju. Opremljena je EKG i hemodinamskim monitorima, respiratorom, opremom za hipotermiju, intraaortnom balon pumpom i portabilnim ultrazvučnim aparatom koji ima mogućnost obavljanja pregleda srca ali i ultrazvučnih pregleda krvnih sudova, mekih tkiva i abdomena. Posebna prednost naše Koronarne jedinice je što se u njenoj neposrednoj blizini nalazi  angio sala te je zbrinjavanje bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom maksimalno olakšano i ubrzano. To je jedan od razloga što se sve veći broj bolesnika iz Beograda i čitave Srbije sa akutnim koronarnim sindromom zbrinjava u našoj angio sali a potom u Koronarnoj jedinici.

Interno odeljenje u Boru u okviru nove bolnice datira od 1934. godine a od 1968. godine zajedno sa  intenzivnom negom seli se u nove prostorije gde se i sada nalazi.Od 1994. godine  formira se i koronarna jedinica sa prvim kardiolozima, dr Stanislavom Kikić koja posle nekoliko godina napušta Bor, a ostaje  dr Blagica Đorić Stojčevski koji je jedini kardiolog  i dalje.

Broj kreveta u koronarnoj jedinici:  6

Broj zaposlenih: 10

Raspoloživa dijagnostika: EKG aparat, defibrilator, 4 monitora, laboratorija, EHO srca, Dopler krvnih sudova, rentgen i CT  van koronarne jedinice

Godišnje se prosečno leči u KJ oko 240 bolesnika, a  najčešće sa akutnim koronarnim sindromom.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravstveni centar Bor, Doktora Mišovića br. 1, 19210 Bor

Načelnik odeljenja i šef koronarne jedinice: spec dr med Blagica Đorić Stojčevski

Zaposleni:

 • Dr Dragan Karabašević
 • Dr Snežana Živković
 • Dr Jasmina Meilanović
 • Radmila Brkić – odgovorna  sestra
 • Janošević Jovica – medicinski tehničar
 • Buzatović Slaviša –  medicinski tehničar
 • Gavrilović Zorica –  medicinska sestra
 • Biljana Simić – medicinska sestra
 • Marković Ljubinka – medicinska sestra

 

 

 

 

 

Prvu koronarnu jedinicu u Valjevu osnovali su 1974 godine Prim Dr Vlada Živković i Prim Dr Radivoje Krstivojević. Dr Vlada Živković je bio načelnik službe za unutrašnje bolesti I šef koronarne jedinice koja je raspolagala sa 10 kreveta  od 1985 do 1993 godine. Od 1994 -2000godine  načelnik službe za unutrašje bolesti bio je Prim Dr Radivoje Krstivojević, a sef koronarne jedinice Dr Danica Milosavljević. U to vreme broj postelja u koronarnoj jednici bio je 8 ,a u postkoronarnoj jedinici 10 kreveta .Od 2001 do 2010 godine  Koronarna jedinica se seli u novoizgradjenu zgradu pulmologije I šef je Dr Milan Nikolić. Koronarna jedinica je moderno opremljena  sa 8 postelja koje su odvojene kliznim zavesama , 8 EKG monitora, centralnim kiseonikom sa 8 prikljucnih mesta, 5 defibrilatora, dva ekg aparata, dve špric pumpe , tri aspiratora, radnim prostorom za medicinske sestre – staklenom kabinom u kojoj se nalaze dva kompjutera I štampač , medicinska dokumentacija- istorije bolesti iI temperaturne liste kao i ormarić sa ampularnom I tabletarnom terapijom. .U postkoronarnoj jedinici nalaziilo se 6 postelja.  U Koronarnoj jedinici nalazi se i ehokardiografski aparat Esaote  biomedica My lab vision. Od decembra 2010 godine  šef Koronarne jedinice je Dr Marija Mirković-kardiolog. U decembru 2010 godine otvorena  je I angio sala koja radi 24 h , uradjen je veliki broj pPCI intervencija u AIM kao I elektivnih koronarografija.

Opšta bolnica Valjevo
Obrena Nikolića bb Valjevo

Načelnik internog odeljenja i šef koronarne jedinice:
Mr sci med dr Marija Mirković – kardiolog

Šef odseka kardiologije:
Mr sci med dr Branislav Pavlović – kardiolog

Šef odseka Ro kardiološke dijagnostike sa pejsmejker centrom i šef odeljenja kardiologije sa KJ:
dr Irena Matić

U koronarnoj jedinici danas se  nalazi 8 postelja.

U Koronarnoj jedinici zaposleno je 17 sestara  koje pokrivaju ne samo koronarnu jedinicu već i 10 kreveta postkoronarne nege.

U Koronarnoj jedinici godišnje se leči oko 1000 bolesnika I to uglavno sa  Akutnim infarktom miokarda sa St elevacijom I bez st elevacije, kao I nestabilnom anginom pektoris I to oko 400 bolesnika. Ostala patologija odnosi se  na teske edeme pluća različite etiologije, maligne poremećaje ritma, AV blokove III stepena , pacijente posle ugradjnje  privremenog ili stalnog pace makera, pacijente posle uradjene  primarne PCI u Akutnom infarktu, kao i emboliju pluća .Od 1. Januara do 1. juna 2013 godine u KJ je lečeno 525 bolesnika, od toga je  sa infarktom miokarda lečeno 300 bolesnika.

 

OSOBLJE KORONARNE JEDINICE

Kao stalni zaposlen u koronarnoj jedinici je Dr Marija Mirković, a ostali lekari se  smenjuju zajedno sa njom I učestvuju u radu koronarne jedinice. Od lekara to su: Dr Jovan Balinovac-kardiolog, Dr Milan Nikolić-kardiolog,Dr Irena Matić-kardiolog, Dr Tatjana Adamović-kardiolog,Dr Biljana Rakić, Dr Danica Milosavljević, Dr Prvoslav Kovačević, Dr Dragana Drajić ,Dr Branislav Pavlović ,kao i  lekari na specijalizaciji   Dr Aleksandar Radovanović, Dr Ivica Obradović, Dr Dušan Ružičić, Dr Veselin Pušić , Dr Slavica Vulović I Dr Vladimir Djordjević.

KJ u Vrnjačkoj Banji počela je sa radom 01.08.1995.g  u okviru internog odeljenja u Vrnjačkoj Banji koje je bilo organizaciona jedinica ZC Studenica Kraljevo, a od 01.01.2009.g. je u sastavu Specijalne bolnice za interne bolesti, Vrnjačka Banja.

KJ  raspolaže sa 6 kreveta u intenzivnom delu, opremljena je monitorima,  defibrilatorima, EKG aparatima, ultrazvučnim aparatom, infuzionom pumpom; u okviru KJ  radi i kabinet za holter monitoring i za ergometriju (treadmill).

U KJ se pored bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom leče i pacijenti sa drugim životno ugrožavajućim oboljenjima, kao što su srčana slabost, plućna embolija, disekantna aneurizma, teški poremećaj ritma, tj sva urgentna kardiološka stanja.

U 1995.g. kada je KJ započela sa radom bilo je 70 pacijenata, a 2012.g, u njoj je lečeno 477 bolesnika. Od toga 133 sa AIM, od kojih je 64 bilo STEMI a fibrinolitičku terapiju dobilo 43 bolesnika ( stopa smrtnosti  1% ). Streptokinaza se primenjuje od 2003.g. a actilysa od 2008.g.

Još uvek se samo manji broj pacijenata koji se prezentuju infarktom sa ST elevacijom upućuje na primarnu PCI zbog udaljenosti centara koji ovu procedure rade i često nemogućnosti organizovanja transporta iz tehničkih razloga.

Svi  lekari zaposleni u Specijalnoj bolnici u okviru dežurstava rade i u KJ u timu sa medicinskim sestrama: Dr Aleksandar Drakulović, Dr Vanja Balšić, Dr Brana Jočić, Dr Jovanka Trailović, Dr Zoran Čeperković, Dr Ljilja Ivek, Dr Aleksandra Šljivić, Dr Živadin Djordjević, Bondžić Zdenka-glavna sestra, Nadlački Katarina, Milenić Jasmina, Vuković Mila, Kostić Marija, Seizović Marija, Djurović Ivana, Butačević Ljubica, Radonjić Bojana, Stevanović Milunka, Ratković Sanja, Čkauljić Violeta.

Prva Koronarna jedinica  u Rasinskom okrugu je osnovana 1972. godine u okviru Internog odeljenja. Imala je devet postelja i bila je opremljena  monitorima proizvodnje EI NIŠ. Koronarnu jedinicu su u to vreme vodili Prim. dr Jovan Todorović i Prim. dr Dragoljub Radomirović.
U novu zgradu Interno odeljenje se preselilo 1989. godine i po tadašnjoj zamisli jedan ceo sprat sa 24 postelje je organizovan kao  prostor za intezivno i poluintezivno lecenje koronarnih bolesnika. Danas koronarna jedinica ZC Kruševac ima 12 kreveta intezivne nege i 12 poluintezivne i kao takva odgovara potrebama Rasinskog okruga koji broji oko 300 hiljada stanovnika.
Prva trombolitička terapija je data 1990. godine,  prvi privremeni pejsmejker je plasiran 1997. godine, urađeno je i neoliko punkcija perikarda. Ove metode se rade u obimu koliko organizacione mogućnosti to dozvoljavaju. Pored monitora, ultrazvuka marke Vivid 4, posedujemo i transkutani PM.

U Koronarnoj jedinici se hospitalizuju svi oboleli od akutnog  koronarnog sindroma, kao i niz ostalih stanja  (edem pluća, embolija pluća , disekcija aorte, poremećaji ritma , stanja nakon kardiopulmonalne reanimacije , tamponada perikarda  i  sva druga stanja koja se hospitalizuju ili observiraju prema proceni dežurnih lekara u Koronarnoj jedinici).  U 2011. godini smrtnost od AIM je iznosila 5,86 % a 2012. godine 5,49%,  a oko 49% bolesnika sa AIM STEMI primi trombolitčku terapiju.

  2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
AKS 493 527 551 556 505 525 623 605 612
Ostala stanja 209 251 320 318 278 431 509 500 490
Ukupno 702 778 871 874 783 956 1132 1105 1102

Zdravstveni centar Kruševac Kosovska16
Internistički sektor
Načelnik Sektora – Prim. dr Milutin MijajlovićŠef  Koronarne jedinice – Prim. dr Ljubica ĐinđićU  Koronarnoj jedinici računajući i intezivnu i poluintezivnu negu trenutno radi 4 lekara i 15 med sestara.
Lekari: Prim. dr Milutin Mijajlović-Tine, Prim. dr Ljubica Đinđić, Dr Biljana Blagojević i dr Snjezana Šćekić
Medicinske sestre: odgovorna sestra Bratisava Stepić, Biljana Vujičić, Zlata Ilčić, Miljana Janković, Danijela Milošević, Jelena Bekrić, Nadica Milenković, Slađana Vukojević, Marina Stanković, Bojana Dobričić, Marija Radić, Zvezdana Ramić, Marija Nešić, Maja Jovanović.

U okviru Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica kao jedna od radnih jedinica je Interno odeljenje koje u svom sastavu sadrži i Koronarnu jedinicu.

Koronarna jedinica je počela sa radom 1976. godine. Bila je opremljena sa četiri kreveta u intezivnoj nezi sa centralnim monitoringom i tri kreveta u poluintezivnoj nezi bez monitoringa. Prvi šef koronarne jedinice bio je dr Dragutin Srbljak, lekari koji su radili su dr Selimir Kaličanin, dr Isljam Šipolji.

Sadašnja koronarna jedinica je opremljena sa četiri električna kreveta, sa mogućnostima podešavanja komandi i šest kreveta u poluintezivnoj nezi sa centralnim monitoringom koji u svom sastavu ima deset pacijent monitora. Ostala oprema koju posedujemo su EKG aparati, defibirilatori, aspirator, tenziometri, ultrazvučni aparat, privremeni pejsmejker, kiseonička terapija pored svakog kreveta.

Šef koronarne jedinice od 01.09.1999. godine je dr Milan Jakovljević – kardiolog. U njoj rade dr Nebojša Srbljak, dr Bojana Bojković, dr Slađana Živković i ostali lekari internog odeljenja za vreme dežurstva. Pored njih rade medicinske sestre i tehničari. U toku godine prosečno leži 650 kardioloških bolesnika.

Zdravstveni Centar Kosovska Mitrovica

Kosovska Mitrovica, ul. Anri Dindana b.b. 3822

Načelnik Internog odeljenja : Prim dr Maks Fajertag, internista

Šef koronarne jedinice : dr Milan Jakovljević, kardiolog

dr Nebojša Srbljak, internista

dr Bojana Bojković , internista

dr Slađana Živković, internista

Glavna sestra Internog odeljenja : Slađana  Pantović

Medicinske sestre i tehničari :

 1. Mlađović Dobrila – timska sestra
 2. Vukašinović Gordana
 3. Radojković Vasiljka
 4. Stevanović Jelena
 5. Stolić Zorica
 6. Ilić Ivana
 7. Nedeljković Jasmina
 8. Jakšić Ivan
 9. Murganić Biljana
 10. Spasić Biljana
 11. Perović Aleksandar
Koronarna jedinica Interne klinike KBC Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Gračanici počela je ponovo sa radom posleratne 2002. godine u Lapljem selu. Kompleksni životni milje centralnog dela Kosova i specifičnost svih vidova komunikacija u priličnoj meri narušavaju i otežavaju zbrinjavanje bolesnika sa AKS.

Prosečan broj bolesnika na godišnjem nivou pod dijagnozom AKS u KJ u Lapljem selu je 50-70, sa najvećom učestalošću STEMI.

Raspoloživi broj bolesničkih postelja u KJ je 8 i dodatnih 8 u postkoronarnoj.

Raspoložive dijagnostičke mogućnosti su: ultrazvuk srca sa doplerom, test fizičkim opterećenjem na pokretnoj traci, 24-časovno ambulatorno merenje krvnog pritiska, 24-časovni Holter monitoring EKG-a, monitoring srčanog rada, laboratorijska dijagnostika.

Zaposleno je 10 lekara i 11 medicinskih sestara i  tehničara.

Zaposleni lekari:

 • Doc. dr Dragiša Rašić, upravnik
 • Doc. dr Snežana Lazić, načelnik kardiologije
 • Prof. dr Zoran Marčetić,
 • Doc. dr Vladan Perić,
 • Ass. dr Maja Šipić,
 • Dr Gordana Antić,
 • Dr Dijana Đikić,
 • Dr Biljana Sovrlić,
 • Dr Javorka Mitić,
 • Dr Danijela Vasić,

Glavna sestra KJ: Valentina Arsić

Koronarna jedinica osnovana je 2003.godine,u  početku u skromnim uslovima, smeštena u većoj bolesničkoj sobi stare zgrade Internog odeljenja.

Tokom vremena okolnosti su se menjale u pozitivnom smislu, tako da je pre tri godine uradjeno kompletno renoviranje zgrade Internog odeljenja i sazidan novi sprat, u kome se danas nalazi Koronarna jedinica, sa Postkoronarnim jedinicama I i II, kao  i deo za smeštaj bolesnika koji ne zahtevaju intenzivni tretman. Organizacija posla podrazumeva da se pacijenti nakon pregleda u prijemnoj ambulanti u prizemlju zgrade, teretnim liftom prebacuju direktno u KJ.U svakom trenutku za praćenje stanja pacijenta je zadužen 1 dežurni lekar i 1 pripravni lekar. Ističemo da smo zahvaljujući ovakvom načinu rada u mogućnosti da bilo kada transportujemo pacijenta do angio sala zbog hitnih invazivnih kardioloških procedura. Postoji i neprekidna pripravnost za implantaciju privremenog pejsmejkera u sali digitalne skopije.

Broj kreveta u KJ je 5, postokoronarnoj I takodje 5 i postkoronarnoj II je 3 kreveta.

Dijagnostika kardiološkog odseka podrazumeva eho srca, holter EKG-a, ergometrijski test.

U toku godine kroz našu KJ prodje oko 130 pacijenata sa infarktom, kao i preko 400 pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pektoris,  poremećajima ritma  kao i najteži oblici kardiomiopatija.

Opšta bolnica Paraćin Majora Marka bb, Paraćin

Načelnik Internog odeljenja: Dr Dragan Radić

Šef Koronarne jedinice : Dr Vladan Dimitrijević

U koronarnoj jedinici zaposlene su sestre:

 • Nataša Milosavljević
 • Edita Milosavljević
 • Marina Bogojević
 • Tanja Rančić
 • Marijana Milutinović

Koronarna jedinica je zvanično registrovana 2002. godine. Poseduje 4 kreveta u koronarnoj i 2 kreveta u postkoronarnoj jedinici, a kasnije je proširena postkoronarna sa još 4 kreveta. Sve postelje su pokrivene centralnim monitoringom i centralnim kiseonikom.Koronarna jedinica poseduje defibrilator, a u laboratoriji je u toku 24h omogućeno praćenje kardio specifičnih enzima, troponina i D-dimera.

U toku godine u koronarnoj jedinici se zbrine oko 300 pacijenata, od toga najveći broj sa AKS.

Svi lekari internog odeljenja učestvuju u radu koronarne jedinice.

Zdravstveni centar Petrovac Ulica Moravska 2

Načelnik odeljenja: Dr Ljubiša Ilić

Šef koronarne jedinice: Dr Dušica Stankić-Urošević

Lekari:

 • Dr Dušica Stankić Urošević
 • Dr Ljubiša Ilić
 • Dr Dragana Vučković
 • Dr Dejan Stojanović
 • Dr Dragana Pantelić
 • Dr Marina Đaković

Opšta bolnica „Stefan Visoki“ počinje sa radom davne 1960. godine. Bolnica obavlja stacionarnu i polikliničku delatnost za građane opština Smederevska Palanka i Velika Plana, kao i za sve druge građane koji se za pomoć obrate (oko 130.000 stanovnika). Posteljni fond bolnice raspolaže sa 300 kreveta.Interno odeljenje ove ustanove je osnovano praktično osnivanjem opšte bolnice 1961. godine. Podeljeno je na stacionarni deo i ambulantni deo i pripada mu i koronarna jedinica. KJ je osnovana 1971 godine, tri godine iza prve KJ u Zavodu za hitna interna oboljenja danas bolnica “Sveti Sava” i bila je među prvim koronarnim jedinicama u ondašnjoj Jugoslaviji, a osnivač i prvi šef je bio dr Dragoslav Radovanović. U to vreme je raspolagala sa tri kreveta i tri monitora sa defibrilatorima.

2001 godine koronarna jedinica je poslednji put renovirana tokom procesa akreditacije koji je naša bolnica uspešno prošla. Sada raspolaže sa šest kreveta i četiri monitora.

Godišnje se u koronarnoj jedinici leči između 260-300 bolesnika, od toga pod dijagnozom akutnog koronarnog sindroma 2/3 bolesnika, zatim slede: ozbiljni poremećaji ritma, akutna srčana popuštanja i plućne tromboembolije. Od dijagnostičkih metoda rade se ehokardiografija, 24-časovni Holter Ekg-a i ABM-TA.

Smederevska Palanka
Vuka Karadžića 147
Opšta bolnica Stefan Visoki S. Palanka
Načelnik odeljenja: Dr Dušan Jovanović
Šef koronarne jedinice: Dr Aleksandra Nikolić

 

U koronarnoj jedinici rade svi lekari internog odeljenja bez obzira na subspecijalizaciju jer je ona deo internog odeljenja: dr Dušan Jovanović-internist/gastroenterolog, dr Radmila Veličković-endokrinolog, dr Verica Đorđević-nefrolog, dr Aleksandra Nikolić-internist ( kardiolog), dr Zoran Marjanović-nefrolog, dr Vladan Benaković-internist ( na subspecijalizaciji iz kardiologije), dr A. Stanojlović-internist i dr A Vlahović-internist.

Koronarna jedinica osnovana 25. februara 1975 godine. U tom trenutku u koronarnoj jedinici se nalazilo devet bolesničkih postelja sa mogušnošću monitorskog praćenja krvog pritiska i EKG-a. Pored toga u sklopu koronarne jedinice su se nalazile i dve postkoronarne bolesničke sobe gde se u nastavku lečenja akutnog infarkta miokarda sprovodila rana rehabilitacija pacijenata. U tom periodu u Koronarnoj jedinici su radili Dr.B.Nidžović, Dr.T.Jovančević, Dr.R.Ljubičić. Kasnije se u rad uključuje Dr.Gordana Marić-Milošević, Dr.Vera Urošević, Dr.Mila Savić, Dr.Miloš Prtenjak.

Nova koronarna jedinica je otvorena 4.jula 2007. godine,  ima osam bolesničkih postelja sa mogućnošću monitorskog praćenja krvnog pritiska, EKG-a i pulsne oksimetrije. Pomenuti bolesnički monitori su u mreži centralnog monitora. U sklopu koronarne jedinice se nalaze dve bolesničke sobe – postkoronarne jedinice koje ukupno broje sedam postelja.

U periodu od 1.1.2012. do 17.3.2013. u koronarnoj jedinici je lečeno 253 pacijenta pod dijagnozom akutnog koronarnog sindroma. Od toga broja lečeno je 72 pacijenta pod dijagnozom nestabilne angine pectoris, 95 pacijenata pod dijagnozom NSTEMI i 158 pacijenata lečeno pod dijagnozom STEMI. Od 158 pacijenata lečeno pod dijagnozom STEMI 98 pacijenata je lečeno fibrinolitičkom terapijom što predstavlja 62%. Od ukupnog broja pacijenata koji su lečeni pod dijagnozom akutnog koronarnog sindroma, a njih je bilo 253, smrtni ishod je bio u 27 slučajeva što predstavlja mortalitet 10,6%.

Zdravstveni centar Čačak

Adresa: Ul. Dr Dragiša Mišović bb, 32000 Čačak

 

Načelnik odeljenja Dr.R.Milošević
VD načelnik odeljenja Dr.Vera Petrović
Zamenik načelnika Dr.Gordana Marić-Milošević
Šef koronarne jedinice Dr.Milan Kitanović

Trenutno u koronarnoj jedinici rade: Dr. Milan Kitanović, Dr. Gordana Marić-Milošević, Dr. Mila Savić, Dr. Slobodan Krupniković, Dr. Miloš Prtenjak.