O nama

Predsednik udruženja

Prof. dr Milovan Petrović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Kompletnu biografiju možete skinuti na ovom linku.

Na mesto predsednika je izabran 2018. godine.

Budući predsednik udruženja

Doc. dr Marija Zdravković

Direktor Kliničko-bolničkog centra Bežanjska Kosa

Sekretar udruženja

Mila Kovačević, Institut za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica.

Tekst statuta možete pročitati ovde.

Istorijat udruženja

Udruzenje koronarnih jedinica Srbije, iako formalno registrovano 2010. god., postoji od 1998. god. Tada je njegovo formiranje inicirala i organizovala prof dr Zorana Vasiljevic sa kolegama, lekarim iz 18, da bi vec sledece godine okupilo lekare svih tada postojecih 46 koronarnih jednica u Srbiji. Cilj je bio da se zbog teskog stanja u vreme embarga, koji se osecao veoma mnogo u svakodnevnom lecenju bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom i urgentnim kardioloskim stanjima utice i popravi njihova dijagnostika i lecenje.

Okupljanjem izuzetnih entuzijsta, profesionalaca, kardiologa i internista, lekara koronarnih jedinica, njihovom aktivnoscu i predanoscu postignuto je nekoliko vaznih ciljeva u toku ovih 15 godina.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni Statutom, kao i o poštovanju Statuta i zakonitosti rada Udruženja.

Upravni odbor ima sedam članova, i to:

 • predsednika
 • budućeg predsednika
 • sekretara,
 • četiri člana/savetnika

Članovi Upravnog odbora su:

 • Milovan Petrović – predsednik udruženja
 • Zorana Vasiljević – počasni predsednik udruženja
 • Marija Zdravković – budući predsednik udruženja
 • Mila Kovačević – sekretar udruženja
 • Goran Davidović – prethodni predsednik udruženja
 • Nemanja Đenić – član/savetnik
 • Mladen Tasić – član/savetnik
 • Stefan Simović – član/savetnik

Sednice Upravnog odbora

Zapisnik sa Upravnog odbora Udruženja koronarnih jedinica Srbije održan dana 24.5.2018. godine pogledajte ovde

Zapisnik sa Upravnog odbora Udruženja koronarnih jedinica Srbije održan dana 5.10.2017. godine pogledajte ovde

Zapisnik sa Upravnog odbora Udruženja koronarnih jedinica Srbije održan dana 17.5.2017. godine pogledajte ovde

Radne grupe udruženja

Radne grupe udruženja osnovane su rade bržeg i efikasnijeg rada udruženja. U okviru udruženja formirane su sledeće radne grupe:

 1. Radna grupa za KME
 2. Radna grupa za implementaciju normativa u KJ
 3. Radna grupa za uslove rada u KJ
 4. Radna grupa lekara privatnika
 5. Radna grupa za Nacionalni Registar
 6. Radna grupa za naučno-istraživacki rad
 7. Radna grupa za implementaciju vodiča dobre kliničke prakse
 8. Radna grupa za transport bolesnika do sale
 9. Radna grupa za medicinske sestre i tehničare
 10. Radna grupa za registar za ostala urgentna stanja

Spisak radnih grupa i njihovih članova možete preuzeti OVDE