Uputstvo autorima za slanje radova

Zadovoljstvo nam je da pozovemo sve uključene u zbrinjavanje kardioloških bolesnika, da nam pošalju prikaze (prezentacije) interesantnih/ edukativnih/ retkih slučajeva. Uputstvo autorima za slanje radova možete preuzeti OVDE

Predavanje
Ulcerozni efekti antitrombotične terapije – mogućnosti zaštite

Autor: Prof T.Milosavljević
29. Oktobar 2013.

Predavanje
Trojna antitrombotička terapija
Autor: prof M.Pavlović
29.oktobar 2013.

Predavanje
Acetilsalicilna kiselina – tamna strana medalje
Autor: Prof M.Krstić
29.oktobar 2013.